Canta, canta, canta !

Canta, canta, canta !

di Giovanni Giardina

…………

Già dintra di la ventri i ‘nto me saccu

tirava causci cchiù forti di nu sceccu

me matri ‘un sapía cchiù c’avía a fari,

pi ghiuornu e notti, n’ura ripusari.

 

Me nonnu ci discía :‘un t’abbannunari

ca nu rimediu io’ l’haiu a truvàri.

Pruvò a sonàri un puocu l’organiettu

e sulu accussì poi truvaiu riggiettu.

 

Crisciennu avía l’estru di cantari

unni vidía strumenti l’avía a pruvàri,

‘un c’era bisognu cchiù di nu scienziatu

pi vidiri ca u me destinu era signàtu.

 

Ma quannu si disci chista è mala sorti,

me patri, giuvani su chiamò la morti,

da quannu iddu nni lassò stu vuotu,

‘un ci fu nuddu ca nni desi aiutu.

 

Un ghiornu u Signuri mi vinni n’suonnu,

cu na gran luci janca tutta attuornu!

“Mi dissi : Figghiu mia tu ha studiari,

allura Iò, cca, chi staiu a fari ? “

 

Passaru l’anni, iò l’ebbi a chiamari:

“Ma cumu mi dasti a vusci pi cantari,

e invesci di mannarimi a studiari,

già mi cunnannasti nicu a travagghiari ? “

 

Oh figghiu mia! ‘Un tuttu si pò avíri,

Iò già ti desi l’estru, l’ha capíri !

Quannu ti pigghi di malincunía :

Tu canta…canta…canta…canta pi mmia !

Iò già ti desi l’estru, l’ha capíri !

Quannu ti pigghi di malincunía :

Tu canta…canta…canta…canta pi mmia !