Proverbi e detti siciliani selezionati da Giovanni Giardina

Proverbi e detti siciliani, a cura di Giovanni Giardina

sicilianu1) Cu si voli i vinu bbonu ‘mbriacàri,… chi mani sua si l’havi a fari .

2) Cu piecura si fisci , lupu sa manciò .

3) Cu ‘nta sciarra sparti, havi a megghiu parti .

4) Cu ti voli beni : ti fa chianciri, cu ti voli mali : ti fa ridiri .

5) Cu si uardò , si sarvò .

6) Cu sputa ‘ncielu, ‘nfaccia ritorna .

7) Cu veni appriessu, cunta i pidàti .

8) Cu voli u mali i l’autri , u sua l’havi viscinu .

9) Chistu lu dicu a ttia sciuri di viti , pirdìu u cuntu di quantu amanti ‘aviti !

10) Di chiddu chi vidi, pua cridiri sempri, di chiddu chi sienti, ‘un cridiri a nenti .

11) Ci voli a tagghia, ci voli a misura , ma poi è a fimmina a fari fiura .

12) Di lu mari nasci lu sali , di la fimmina lu mali .

13) Di juornu ti vogghiu, di sira ti squagghiu .

14) Pi S. Antoniu gran friddura, pi S. Lorenzu, gran calura, di l’unu e l’autru, pocu dura.

15) Ci dissi lu priori alla badissa, senza sordi nun si canta missa .

16) Un pilu di na fimmina tira cchiù di na parigghia e voi .

17) Chistu lu dicu a tti sciuri di ruta, nu svinturatu o munnu Diu l’aiuta .

18) Addiu Lipari mia , scuogghiu felici, lassami ritirari ‘nta la paci .

 

SONETTO

Si muoru u lassu scrittu ‘nta balata

‘mpiettu ti lassu viva na ferita

sulu cu na calata e na susuta

ti tiru cumu petra calamita.

 

 

 

 

Bozza automatica 101
Annuncio creato il 5 Marzo 2021 18:01