Proverbi e detti siciliani selezionati da Giardina

18 PROVERBI & detti siciliani ( capitolo 13 ) di Giovanni Giardina

1) Pua dormiri a cuscinu muoddu, ca ci piensu iò

2) Ogni muddichedda i pani è sustientamientu i vita

3) U Signuri fisci l’uomini di culuri, pi fari nu giardinu chinu i sciuri

4) Palummi e palummieddi, i primi tri ghiorni parunu bieddi

5) I veri pacci , stannu fora

7) I sbagghi i l’avvocatu i paghi chi sordi, chiddi du dutturi , cu ddu parmi i terra

8) Cu parti curriennu, arriva l’ultimu.

9) U friddu di Jnnàru trasi ‘nte corna u voi !

10) Mi pari a mmi ca sta pigghiannu a via d’ascitu !

11) Spassu i fora e triulu i casa.

12 ) Fora, fa sempri fiesti, d’intra si na pesti.

13) A Jnnàru e Frivàru….. puta paru

14) Cu havi figghi i binidisci, c’unn’havi campa felisci

15) Tavulinu con’havi sieggi, famigghia ca nun reggi.

16) Ci vo fari dispiettu a mugghieri ?…..’un manciari !

17) I dienti ci vonnu pi masticari, i corna pi manciari !

18) O è stati, o è ’nviernu, purtroppu pir mi, è u stissu ‘nfiernu.

SONETTO

Addiu Lipari mia, scogghiu felisci

pinsannu o nuomu tua ‘un haiu pasci

si m’arricuordu, mai nenti ti fisci,

pirchì mi mustri ‘ssu cori tenaci ?