Proverbi e detti siciliani selezionati da Giardina

30 Proverbi & detti siciliani ( capitolo 16 ) di Giovanni Giardina

giovannigiardina1601) A lavarici a testa o sceccu, ci appizzi puru u sapuni !

2) U fierru si batti mentri è caudu .

3) Cu di spada ferisci , di spada perisci .

4) Tra u diri e u fari, c’è di mienzu u mari !

5) Cu ascùta troppu a genti, ‘un’arricogghi nenti .

6) Cu simina ‘nta sabbia, arricogghi rabbia !

7) Cu simina vientu, arricogghi tempesta !

8) U friddu di Jnnàru trasi ‘nte corna u voi !

9) ‘Ngalera va cu arrobba picca,cu arrobba assà, a tutti si ccatta !

10) Cu si fa i fatti sua , campa cent’anni !

11) Cu pratica cu zuoppu, all’annu zuppìa .

12) Chi mani i l’autri è facili tuccàri u fuocu .

14) A Jnnàru e Frivàru, puta paru !

15) Cu picca parlò, appriessu si sarvò !

16) Gira e rigira, a petra ci torna arriedu a cu la tira !

17) A vita è cumu na scala, c’è cu ‘nchiana e c’è cu scinni !

18) U porcu perdi u pilu , ma no u viziu !

19) U dentista mancia chi dienti i l’autri !

20) A parola è d’argientu, u silenziu è d’oru !

21) I paroli inutili duranu quantu i scirchi ‘nta l’acqua !

27) Ci dissi u surisci a nusci, dammi tiempu ca ti pierciu !

28) Ci voli u vientu, ma no p’astutàri i cannili puru intra a criesa !

29) Chianu chianu ,tutti i strunza assumanu a galla !

30) A buoni intenditori, puocu paroli !

Sonetto d’amore

Cu ll’occhi fisci sta luntana via

pi diri ca ti vogghiu ‘sta nuttata

‘un t’avia scrittu e mancu ci cridìa,

di veniri ‘nni ti faccia adurata!