Proverbi e detti siciliani

Proverbi e detti siciliani ( quinto capitolo) selezionati da Giovanni Giardina

sicilianu1) Cu si metti chi carusi, a matina abbrisci cu culu cacatu.

2) ‘Un fari mai amicizia cu marinari e sbirri, passa lu tiempu, malidisci e sgarri.

3) Cu nun accatta e vinni, nun n’chiana mai e mancu scinni.

4) Cu nun è vistu e mancu pigghiatu, ‘un po’ essere mai cunnannatu.

5) ‘Nta vita, tri l’hannu a furtuna: i curnuti, i bastardi e i figghi i buttana.

6) Cu picca parlò, mai si pintù

7) Cu nun voli corna, nun porta monasci ‘nta casa .

8) Cu prima pensa, all’ultimu suspira.

9) Cu puta a Marzu, o è sceccu, o è pazzu.

10) Cu si nn’ammura di capiddi e dienti, ‘un si nn’ammura i nenti.

11) Lassàri ‘un ti vurrìa sinu alla morti ,moriri prima e poi abbannunarti !

12) Cu pati p’amuri, nun soffri duluri .

13) Cu si porta a mugghieri a ogni festa, nun ci manca mai duluri i testa.

14) Cu stasci tutti i jorna ben vistutu, o è benestanti o è curnutu .

15) Cu scecchi caccia e fimmini cridi , faccia i paravisu n’unni vidi .

16) Tutti i muschi si posanu supra o cavaddu mauru .

17) Cu ‘nvintò u travagghiu, ‘avi a moriri ammazzatu .

18) I fimmini sunnu cumu i ficazzani, bieddi i fora e chi viermi i d’intra.

 

SONETTO

Tutti i me peni scriviri vulìa

quannu a pinna di mani mi mancò

cunsidira bedda mia chi pieni havia

d’intra a stu cori ca mi lacrimò