” Volare ” di Giovanni Giardina

 

Volare ! ( nel blu dipinto di blu ) rielaborata da G. Giardina 27-11-2013

Tassare ! ( ‘un si nni po cchiù )

 

Pienzu ca un ghiuornu accussì ‘un’aggira mai cchiù

stava uardannu i programmi davanti a Ti Vù ,

poi all’improvvisu o Senatu cuminciàru a vutàri….

pi graziàri on latrùni, o pi u cunnannàri…..

 

Votàre, oh ! oh !

Votàre, oh ! oh ! oh !

Vutàru, pi n’ura e cchiù

Finu a quannu u teatrinu finù !

 

Ma un latrùni, ca cumanna da anni,

nun supporta cunnanni, currù ‘npiazza e spiegò:

“ Quannu unu è potenti o innoccenti , cunnannàri ‘un si po”,

mentri a genti ca l’avia supra e balli da gioia gridò !…..

 

‘Ngalera , oh ! oh !

‘Ngalera , oh ! oh ! oh !

Dda intra,‘un po trasiri cchiù ,

Finalmenti u burdellu ti finù !

 

Mentri ddu falcu reali avìa spisa i jttàri,

a tanti falchi e palummi ci vinni a mancàri,

poi un bellu juornu i palummi unni ièru a vulàri ?

‘Nto jad..dinàru di polli, pi putilli spinnàri….

 

Spinnàri ! oh ! oh !

Spinnàri ! oh ! oh ! oh !

Manciàri ! sempri di cchiù,

Di cca , cu si nni va cchiù ?…

Tassàre ! oh ! oh ! oh !

 

Ormai ‘un si nni po cchiù,

du nord, finu a quaggiù,

o sud , ancora di cchiù…

Latrùni, ma va iti a ffa ‘ncul….

ffa …’ncul !