Proverbi e detti siciliani

Proverbi e detti siciliani. A cura di Giovanni Giardina

Immagine1) O bellu o bruttu tempu ‘un dura sempri un tempu .

2) Campa cavaddu ca l’erva crisci.

3) Cancia u maestru, ma a musica è sempri a stissa .

4) Carni fa carni, pani fa panza, vinu fa danza .

5) Casa ‘nvidiata, si nun è povira è malata.

6) Accatta caru e scordati, accatta mircatu e pensaci.

7) Chianciri o muortu su lacrimi piersi.

8) Ci dissi u voi o mulu, simu nati pi dari u culu.

9) Ci dissi u patruni a so criata, si cca ‘un ti trovi bona , cancia strata.

10) Ci voli sorti puru o cacari, ti ponnu giriari i vudedda e moriri.

11) Pi teniri a fiamma, ci vonnu zzucca duri , pirchì si è fuocu di pagghia pocu dura.

12) Quantu si bedda tu ,scorcia di uovu, ma miegghiu lu d’intra ca sustanza truovu

13) Cu nun è abituatu a controllari l’ura, poi havi a curriri cu primura.

14) Cu cancia a vecchia pa nova, tintu lassa e peju trova.

15) Cu certi genti nun si pò nè vinciri e né appattari.

16) Sugnu stancu i sentiri a stissa tiritera.

17) ‘Nto munnu , a povira genti , nun ha cuntatu mai nenti .

18) Tri sunnu i cuosi c’ha teniri a cori, u rispiettu, a dignità e l’onori.

SONETTO

Diccillu a bedda mia c’havi pascienza

ca longa nun sarà sta luntananza

a morti sulu è signu i spartenza

ca mentri simu vivi c’è spiranza