Proverbi & detti siciliani selezionati da Giardina

18 Proverbi & detti siciliani ( 16° capitolo ) di Giovanni Giardina

1 ) U lupu di mala cuscenza, cumu fasci , accussì pensa

2 ) Munti cu munti ‘un s’incuntranu mai !

3 ) A pignata uardàta ‘un vuddi mai .4 ) Attacca u sceccu unni voli u patruni .

5 ) C’un fa nenti , nu sbagghia nenti .

6 ) Di na rosa nasci na spina, di na spina nasci na rosa .

7 ) Cu nesci, arrinesci !

8 ) Fa beni e scordati, fa mali e pensaci !

9 ) Quannu a pira è afatta cadi sula !

10 ) Si ogni cani c’abbaia ci tiri na petra ,’un t’arrestanu vrazza !

11 ) U rispiettu è misuratu, cu porta, l’avi purtatu !

12 ) Nuddu si pigghia si nun si rassimigghia !

13 ) Cu mancia fa muddichi !

15 ) Ascieddu ‘nta jargia o canta pi ‘nvidia o canta pi raggia.

16 ) Quannu a furtuna gira , l’amicu s’alluntana !

17 ) Acqua , cusigghi e sali, a ccu ti dumanna ’un ci nni dari!

18 ) Assai vali e puocu costa , a malu parlari bona risposta !