Ospedale di Lipari, Nursing Up : “Grave carenza di infermieri ed OSS”