Matri Immaculata !

Nel giorno dei festeggiamenti in onore della Madonna di Lourdes la poesia di Giovanni Giardina ” Matri Immaculata ! “

Oh Vergini Maria Immaculata !

‘nta tuttu u munnu Tu si venerata,

pi casa ti scigghisti sulu na rutta

e pi cumpagna tua la Bernardetta.

 

Quantu malati venunu accumpagnati !

quantu nn’ aggiranu suli e già guarùti !

nun ha uardàtu mai si ssu cridenti

pi dari la to grazia a tutta a genti.

 

Tu chianci e piensi sempri lu to fruttu

ca pi sarvàri o munnu ci fu luttu,

si l’uomu u piccatu ‘un su scircàva

un postu ‘mparavisu su sarvàva

 

Quantu si bedda Vergini Maria !

Tu si la gioia, Tu si l’anima mia ,

vogghiu priàri cca, sutta e to piedi

pi dedicari a tti, tutta a me fedi

 

 

 

 

Bozza automatica 101
Annuncio creato il 5 Marzo 2021 18:01
"Lipari Differenzia" : parte il nuovo calendario di conferimento rifiuti ed il nuovo metodo di raccolta Porta a Porta 7