” L’Amuri “

Giovanni Giardina interpreta una poesia di Nino Martoglio

Mamma, chi veni a diri ‘nnamuratu ?

Vòldiri… un’ omu ca si fa l’amùri.

E amùri chi vòldiri? – …E’ un gran piccàtu;

è ‘na bugia di l’omu tradituri !

 

Mamma…, ‘un’è tantu giustu ‘ssu dittàtu…

ca tradimenti non nn’ha fattu, Turi !

Turiddu?.. E chi ti dissi, ‘ssu sfurcàtu ?

Mi dissi… ca pri mia murìa d’amùri !

 

Ah, ‘stu birbanti!… E tu, chi ci dicisti ?..

Nenti!… Lu taliài ccu l’occhi stòrti…

E poi?.. – Mi nni trasii tutta affruntàta !…

Povira figghia mia …..Bonu facisti !….

E lu cori ? – Mi batti forti forti….

Chissu è l’amùri,…… figghia scialaràta !

 

 

 

Bozza automatica 101
Annuncio creato il 5 Marzo 2021 18:01