” Pirchì cu l’Inps…”

di Giovanni Giardina

Passaru li jorna mia, mi fisci ranni

e vaiu sbattiennu a testa a tutti vanni

mi fazzu forza e mi dugnu aiutu

ma sugnu stancu e già sugnu strudùtu.

 

Iò quannu travagghiava, era scircàtu,

ora c’on siervu cchiu’, sugnu scansàtu,

scuntru l’amicu i sempri, u salutu ‘mpasci

mi fa’ na giriàta i culu e si ‘nni vasci.

 

Pi junta sti tassi fuoru na’ ruvìna

e poviri ‘nni rumpieru già a carìna.

ma i liggi parlanu chiari… su trasparenti

e cchiù i lieggi e cchiù ‘un capisci nenti.

 

Finieru i bieddi tiempi di la pinna,

tiranu cunti e cu spinna, spinna,

prima si usavanu i calcolatrici

ora a buttana d’iddi e cu li fisci.

 

Ammatuli ca ci scierchi chiarimenti

ti fannu jttàri u sangu a documenti

oggi su tutta genti prevenùta

miegghiu ti sarvi u sciatu…nuddu t’ascùta !

 

Passu li jorna mia pigghiannu appunti

pi fari quatrari tutti quanti i cunti

ora ca m’avìa un puocu arripusàri,

‘un sacciu cchiù, chi pisci haiu a pigghiàri!

 

Mi discinu: ‘Un ci pinsàri ! ‘vatti a svagàri !

però ‘ssa sigaretta l’ha ghittàri ,

sinnò t’attuppa l’aorta, e púa cripàri !

Pirchì: cu l’I.N.P.S….Oggi si po’ campàri ? ?

 

 

 

 

Bozza automatica 101
Annuncio creato il 5 Marzo 2021 18:01