” Mentri u miedicu studia u malatu si nni va ” di Giovanni Giardina

Dutturi , prontu ! U sceccu mia sta mali, ‘un poti caminari !

E tu scerca di nù furzàri, e fallu arripusari !

 

Dutturi : U sceccu mia si sforza , ma a tratti nun mi ragghia !

‘Un’è nenti di gravi, va e ci canci a pagghia !

 

Dutturi : U sceccu mia si sforza , ma ‘un ci attisa !

E tu aiutalu cu viagra, quannu ci mietti a spisa !

 

Dutturi : U sceccu mia ‘un ci a fasci, fa scilecca !

Ahh! Po capitari a tutti, forsi ‘un ci piasci a scecca !

 

Dutturi : U sceccu vasci arriedu , si stasci annichiliennu !

‘Un t’abbiliari , sarà curpa da scecca, ca invesci u sta strudiennu !

 

Dutturi : U sceccu perdi u pilu, i tutta la mantella !

Uhmm, bruttu signu ! ‘Un’è c’arrivò l’ura, i fari a murtadella ?

 

Dutturi : U sceccu mia da vucca, jetta forza i bavi !

Ma mu sa diri, stu sceccu, quantu cazzu d’anni havi ??

 

Dutturi : Passaru già du misi, ca iò vaiu sbattiennu,

e mentri ancora studi… u sceccu u staiu pirdiennu

di Giovanni Giardina Lipari -02-03-2013-