Disservizi postali a Stromboli : esposto denuncia ai Carabinieri

stromboli poste 1

strtomboli poste 2