Triste partenza !

Triste partenza !

Giovanni Giardina interpreta una poesia di Ruccio Carbone

                                      Ma quantu  t’amu , terra mia riarsa !

                             Quantu ti piensu e quantu ti disiu

                            ‘nto mumientu cchiù  tristu di l’addiu ,

                             quannu u vapuri è prontu  ad assarpàri

                             e molla tutti i cavi da bbanchina !

 

                             U cori mi si strinci nicu nicu,

                             mi lassa senza sciatu, annichilùtu,

                             pari ca nuddu nuddu pensa a ttia

                             e ‘nvesci ‘nto mumientu di l’addiu

                             c’è sempri tanta ggenti  ca ti penza.

                             e veni a salutariti  a  bbanchina.

 

                             E a navi janca parti !

                             E lassi u cori !

                             U giru fa alliversa ed u to mari

                             ti curri ‘ncuntru cumu na sirena,

                             ca  pedda liscia di na notti i luna !

 

                             Mentri d’arriedu lassa sulu  a scia

                             ca curr’appriess’all’elica e gghianchìa,

                             cumu na freccia ca mi signa a via

                             pi lassàrimi di puppa a terra mia !