Vannazzu a lu burattu

Vannazzu a lu burattu

di Nello Raffaele per l’interpretazione di Giovanni Giardina

Cu cannistru sutta o vrazzu

sempri a pedi ogni matína

nni purtamu cu Vannazzu

pa jurnata ‘nte mulína.

 

Supra l’astrichi cu suli

supra i furna pi lu vientu

nn’ammazzava la calùra

c’era purviri i spavientu.

 

E Vannazzu a lu burattu

sempri prontu pi ‘nsaccàri

cu dda forza tuttu scattu

ora u saccu avìa abbrazzàri.

 

Supra e spaddi su jutáva

nu vidìa ddu quintali

supra i cugna lu ‘nchianàva

e parìa c’avìa l’ali.

 

Ma u travagghiu su strudìa

chianu, chianu, u cunsumàva

‘nta fumata scumparìa

tuttu jancu poi assumàva.

 

Forza oggi e ddai dumani

sustiniennu chidda uerra

s’abbuscava lu so pani

masticannu sempri terra.

Ora è sulu cu l’affannu

ch’esti peggiu i ná ferita

forsi “un campa pi chist’annu

scerca l’aria pi la vita.

 

E ci manca lu respiru

e ci veni di sudàri

cum’è sicca sta so tussi

prontu già pi s’affucàri.

 

Anciulieddi…..vi lassa !

vasátulu o papà……

caudiatici li mani…..

ca cuntentu si nni vá !