” Tristizza ! “


Giovanni Giardina interpreta una poesia di Salvatore Equizzi, dedicata a Bartolo Merrina, recentemente scomparso

Sta sira c’è lu celu annuvulàtu

pari ca fussi fattu di cartùni

e la luna assumigghia a un lampiùni

d’un velu di tristizza cummigghiàtu.

 

Acqua nun chiovi, eppuru c’è vagnàtu

vagnàti su li casi e lu stratùni

si vidi ca lu cielu èsti siddiàtu

cumu lu cori miu, chianci ammucciùni .