” Si nni resta ! “, gli auguri di Giovanni Giardina

di Giovanni Giardina

Iò mi curcu ‘nta stu liettu, cu Gesù vigghia lu piettu

corpu dormi e l’alma vigghia, veni Gesu e si la pigghia.

 

Dopu i Monti arrivò Letta, pi svuoitarini a sacchetta,

perdi tiempu e si dispèra, cu ci cridi e ancora spèra.

 

S’ha bisuognu o ti fa mali, sta chiudiennu lu spitàli

si vo fari cacchi figghia,‘un c’è nuddu ca ta pigghia .

 

Prima di iri pa pinsioni, va controllati a prissioni,

u parrinu già nnu dissi : “Senza sordi, ‘un canta missi ”

 

. Di la banca ‘un ti fidàri, puru u culu si fa dari,

e pi fari quatràri i cunti, i negozii fannu scunti.

 

E pi nun canciàri prassi, u Comuni aumenta tassi,

pi nni fari rispiràri, puru l’aria fa pagàri.

 

Menu mali !……. Ca già passò u Natali !

Ddi du sordi missi i latu, si nni ièru pu palàtu !

 

Ma ‘un finisci lu malannu, ora arriva u Capu i l’annu ,

cu l’iniziu i l’annu nuovu : “ A ccu nn’avi…pu rinnuovu !! “

 

Chi vaiu a diri ? Pi ora accuntintamuni i sta tarantella. C’appriessu ci penza Diu !

 

Auguri !…….Buon Anno a tutti !

 

Bozza automatica 101
Annuncio creato il 5 Marzo 2021 18:01
"Lipari Differenzia" : parte il nuovo calendario di conferimento rifiuti ed il nuovo metodo di raccolta Porta a Porta 7