Proverbi e detti siciliani

giovannigiardina160I nuostri, ‘un si sbagghiavanu mai !

(dalla raccolta di Giovanni Giardina) 20 Proverbi e detti siciliani .

1 ) Sinnacu giuvani…paisi ruvinàtu !

2 ) Cu si metti chi carùsi, a matina abbrisci cu culu cacàtu.

3 ) Arburu c’on fa fruttu, tagghialu ‘mpedi.

4 ) Mentri u miedicu studìa, u malatu si nni và .

5 ) Cancia u maestru, ma a musica è sempri a stissa .

6 ) Tavulinu senza sieggi, famigghia ca nun reggi

7 ) Cu cancia a vecchia pa nova, tintu lassa e peju trova.

8 ) U bon giornu si vidi da matìna

9 ) U saziu ‘un cunsidira u dijunu .

10 ) Fatti accattàri i c ‘un ti sapi !

11 ) U cumannàri è miegghiu du futtiri .

12 ) A squagghiata a nivi si vidunu i purtùsa !

13 ) Cu di spiranza campa , dispiràtu mori

14 ) Cu havi dinàri campa felici, cu havi diebiti, perdi l’amici

15 ) Tri su i cuosi c’ha teniri a cori, rispiettu, dignità e onori .

16 ) Ci dissi u voi o mulu, simu nati pi dari u culu.

17 ) Quannu ci sunnu danni………c’è ccu s’annichilisci e cu è ca s’arrichisci

18 ) Pi fari durari u fuocu, ci vonnu zzucca dura , pirchì u fuocu di pagghia, puocu dura !

19 ) Si stava miegghiu quannu si stava peggiu !

20 ) Iò sugnu petra di scagghia minùta, ma siervu pi fari gran muragghia .