Proverbi e detti siciliani

di Giovanni Giardina

1) U libbisci, mai beni fisci ! Du punenti, ‘un t’aspittari nenti .

sicilianu2) I corna sunnu cumu e dienti, quannu spuntanu fannu mali, poi fannu u caddu .

3) I corna sunnu a ricchizza da casa .

4) Fa chiddu chi dicu e ‘un fari chiddu chi fazzu.

5) I parrini ‘un ponnu ‘aviri amanti, ma figghi tanti .

6) A casa mia cumannu iò……quannu ‘un c’è me mugghieri .

7) Sordi picca , maliditti e subbitu !

8) ‘Nta sta casa ‘un manca nenti, tranni a pascienza .

9) Mentri tu si fora a circari fimmini, l’autri, si futtunu a tua .

10) Spassu i fora e triulu di casa.

11) Si ti va beni, accuntentati, si ti va mali, arranciati .

12) U Signuri ci manna u pani caliatu a ccu è con’ havi dienti.

13) Ascieddu ‘nta gabbia, o canta pi ‘nvidia, o canta pi rabbia !

14) U veru surdu è chiddu c’on voli sentiri .

15) Sordi fannu cchiù sordi, miseria fa cchiù miseria.

16) Bon tiempu o malu tiempu, ‘un dura sempri un tiempu.

17) Cu nasci ca cutra ‘ncuoddu, sa porta finu a chi mori.

18) U sciruoccu è capu i sciarra, a tramuntana, u caudu u lluntana.

 

SONETTO

 

Di chi a stu munnu vinni svinturàtu

‘nte pieni e ‘nta l’affanni fu crisciùtu

a mamma mi discìa: figghiu pinàtu

figghiu ca nun tradisci, si tradùtu .