Proverbi & detti siciliani

 di Giovanni Giardina

PROVERBI    &   detti  siciliani

sicilianu1) U diavulu ‘un’avutu mai mugghieri , eppuru è curnutu .

2) L’amici mi sciegghiu iò, i parenti mi manna Diu .

3) Quannu vidi un fuossu, sautalu, rischi i rumpiriti a nusci u cuoddu .

4) I babbalasci, nesciunu tutti fora, quannu chiovi !

5) Chi figghi , si discùti , di nipùti, corpa i cuti .

6) Na matri rinesci a badàri 10 figghi e 10 figgh, mancu a na matri .

7) Cu sulu travagghiu, ‘un s’ha arriccutu mai nuddu !

8) Megghiu moriri poviru, ca disonestu .

9) Quannu ti veni ‘un piritu, mollalu, ti pò ‘ntrunàri u stommacu .

10) Amara a ccu spera i l’autri,….. po chiavàri u sangu !

11) ‘Un rimannari a dumani, chiddu chi po fari oggi .

12) I dienti servunu pi masticàri, o dutturi, pi manciàri

13) Unni manca…..Diu guverna !

14) Navi con’avi timunieri…..prestu s’affunna .

15) A sira quannu mi curcu, rispulviru u passatu da jurnata .

16) Quannu manci ficalinni, cuntali,…. sinno’ attuppi

17) Si sempri ‘nto mienzu,…. cumu o putrusinu !

18) Si t’avissi a veniri a vogghia i travagghiàri,……assettati e aspetta chi ti passa.

 

SONETTO

 

Vurrìa sapiri bedda a c’ha pinsàtu

‘nta tuttu u tiempu ca nun m’ha vidùtu

cu sa’ si ‘ss’uocchi t’hannu lacrimatu

cunsidira che mia hannu chianciutu !