” Nonna, i tempi canciàru ! “

di Giovanni Giardina

Mi ricuordu sempri dda bedda nonna mia,

ca quannu iò niscìa, ‘un’arriggìa,

e si na notti ‘un m’arricugghìa, nun durmìa

poi appena mi sintìa, mi fascìa sempri a stissa litanìa :

 

“T’arricugghisti ? Ti stancàsti di iri giriànnu ?

Iò ‘un’arripuosu, e tu va buttaniànnu !

Ora si sceccu ranni, rapitièli l’uocchi figghiu mia !

Lassali stari i fimmini, ascùta a mia !

 

Si vidi a fimmina c’on porta cchiù a suttàna,

o è poviredda ……..o è buttàna !

Si vidi u masculu ch’è sempri ben vistùtu,

o havi sordi i cuntàri……o è curnùtu ! “

 

Oh nonna ! Invesci di continuarimi a turmintàri,

ogni tantu, i fattiscieddi tua ti putissi fari ?

Ti pari ca iò sugnu cretinu,

oppuru ti paru ‘mbriàcu, senza chi tuoccu vinu ?

 

U munnu ormai canciò, è differenti,

i chiddi tiempi tua, ‘un ristò nenti.

Ammatuli t’abbilì e ca t’addànni,

oggi a fimmina, ‘un porta cchiù mancu i mutànni !

 

Na vota a fimmina era na Madonna,

ora pi si fari vidiri u culu, camina in minigonna

e u masculu pi rimucchiàri, fa di tuttu,

e camina chi sacchietti sfunnàti e u culu ruttu !

 

U masculu va scircànnu sempri gnisca,

e quannu a trova, nesci a canna e pisca,

si nni futti s’on’havi mai na lira

pu masculu nescessariu, è àviri pira !

 

Pirchì pa fimmina cancia cacchi cosa ?

Veru è che sutta ‘un porta cchiù a suttana,

ma nuddu ci pòti diri ch’è buttàna.

A fimmina, finu a quannu ci funziona u cufulàru

u trova sempri, a chiddu chi ci svampa u baccalàru !

 

Masculi e fimmini avìanu i carni fatti di sita e linu

e ora sunnu rifatti sulu di botulinu .

Grazie a moda e criemi e a chirurgìa,

‘un si capisci cchiù: S’è n’omu, na fimmina o è purcarìa !

 

“ Oh Gesù, Giuseppi e Maria ! Mi sientu mali !

Oggi ‘un siti cchiù cristiani,……………siti nimàli !

Ora b

asta,vatti a curcàri, fammi abbintàri, si un maiàli !

Però st’accùra : Basta c’on pisci i fora du rinàli ! “