” Na vota c’era pani di jttari ! “

di Giovanni Giardina

                                    Sta vota piddaveru simu a mari,

                                    e nni putìmu  tutti  rassignàri !

                                    Prima….  nni  livàru  u tribunali,

                                    ora, nni vonnu  puru chiudiri u spitàli !

 

                                    E bellu è, c’on sannu  cchiù chi fari ,

                                    e continuanu  a tagghiàri e a tassàri

                                    ammènu  era u  tribunàli sulu…..

                                    nni stannu  scippànnu  i pila puru du culu !

 

                                     E l’eoliani  continuanu  a vardàri…….

                                    mentri  i latrùni  si continuanu  a ‘ngrassàri.

                                    Na vota cumu  difesa avìamu cannùni e palli,

                                    e ora invesci ‘unni  ristàru  mancu   palli !!

 

                                     Vidi so sapìanu i nostri cumu  fari  ?…….

                                     Si pi casu cacchi d’unu   vulìa  pruvàri,

                                     a livàricci  da vucca  un ticchiu i pani……

                                     u ssicutavanu  chi furcùni  e i fauscigghiùni e mani .

 

                                     Quannu  mai, a iddi ci mancò manciàri ?

                                     I nuostri, avìanu  pani di jttàri

                                     ( scalìddi,mucciddàti, vastieddi,catanèdda, filùna fatti a trizza)

                                     E ora: dopu anni di  sacrifisci  e di ricchizza ,

                                     nni tuccò ….di  iri  a ruvistàri ‘nta munnizza !

                          

                                  

                                              carosello col fischietto,  ciuri ciuri

Bozza automatica 101
Annuncio creato il 5 Marzo 2021 18:01