” I ricordi du zu Tanu ! “

di Giovanni Giardina

I proverbi sua :

Ogni malannu annichilisci, c’è cu è chi s’arricchisci !

Cu avi dinari campa felici, cu àvi diebiti, perdi l’amisci

Amara a piecura c’avi a dari a lana…

Ci dissi u voi o mulu, simu nati pi dari u culu ecc.ecc.

 

‘Un’eranu studi fatti dalla scienza

eranu fruttu di anni d’esperienza

si tramandavanu sempri di patri in figghiu,

ca poi sirvianu ‘nta vita cumu cusigghiu.

 

Ahhhh!!! Sempri ssi babbarì iti cuntannu ?

I tiempi su moderni vannu canciannu,

oggi simu tutti quasi diplomati !

ormai, cu cci cridi cchiù a ssi minchiati !

 

E già ! Cumu u sig. Monti, ch’è prufissuri !

Dui su i cuosi:

1) O si scurdò u passatu,

2) O puru, fami ‘nta vita sua, ‘unn’ha mai pruvatu,

Apposta, ‘un’avi pietà du disgraziatu.

 

O cumu l’autru….u prufissuri Prodi :

Va ricurdati cchiù dda bedda lira ?

Dopu ca cummattù cu gran valori,

ci livò a nazionalità, a dignità e puru l’onori..

 

Nni missi l’euru , appostu di la lira

e cu n’euru ,‘un s’accatta cchiù ,mancu na pira,

ca lira, si fascìa a spisa e nni ristàva

e c’un ticchiu di pinsioni si campàva .

 

Unni su , prufissùra, duttùra , o avvocatu,

anutili ca vu cuntu……… ci àtu statu !

s’ha sordi ‘nta sacchètta, hannu a riscetta,

so nn’ha, ti ritrovi ca balàta ‘nta cuccetta.

 

Però u sig.Monti, pi siciliani avi rispiettu,

pi chistu s’imparò prestu u dialettu,

a tassa supa a casa a chiamò….. I M U

spirannu ca cchiù prestu, ni nni I M U !

 

E vuliti ca mi scuordu du zu Tanu ?

(‘un’era un prufissuri, era un viddanu)

Discìa sempri: “Ca quannu scappa lu scitruolu…

ci vasci sempri ‘nculu all’urtulanu!”