Buon compleanno Giovanni !


Nel giorno del suo compleanno Giovanni Giardina, al quale rivolgiamo i nostri più affettuosi auguri, ringrazia tutti gli amici che continuano a seguirlo con affetto. E non può, ovviamente, mancare la poesia…

L’Ottu Austu ! di Giovanni Giardina

Oggi l‘ottu d’austu è a jurnàta mia

e pi passàri a jurnàta in allegria

avissi a stari in bona cumpagnia .

 

Invesci miegghiu staiu a casa mia

ca ‘nta stati a testa mi doli e mi firrìa

ca schina ‘un sacciu cchiù cum’haiu a fari

e juornu e notti ‘un sacciu unn’ appujàri

 

Chiddu ca mi susteni e mi fa tiràri

è a passioni da musica e u cantàri

ma mi pari ca mi pozzu rassignàri

pirchì puru chidda mi stasci pi lassàri.

 

U sciatu chi sigaretti mu jucàiu,

a chitarra, da tiempu già a sarvàiu

a fisarmonica un’a pozzu cchiù maniàri

l’artrosi mi continuanu a rrancàri.

 

Finu ca testa m’arreggi e mi fa cumpagnia

mi passu u tiempu cu computer, a recita e a puisia.

Oggi di l’amici cum’è ca mi putìa scurdàri ?

Giustu na sonatedda ci a vosi fari !

 

Giovanni Giardina 08-08 -2014-